Waiver

Alvorens je ons park mag betreden, dien je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. Hiermee word je op de hoogte gebracht van en accepteer je dat er een kans bestaat op een letsel wanneer je het inflatable park betreedt en deelneemt aan de intensieve en fysiek zware activiteiten die hieraan gerelateerd zijn (hieronder ‘de activiteit’ genoemd), aangeboden door Airworld. Daarnaast is Airworld niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan je eigendommen.

  1. Ik accepteer dat er een risico bestaat op een letsel bij mezelf, of de kinderen onder mijn gezag, bij deelname aan de activiteit.
  2. Ik verklaar dat ik, noch het kind onder mijn gezag, een medische conditie heb/heeft waardoor deelname aan de activiteit sneller kan leiden tot letsel bij mezelf/zichzelf of anderen. Indien ik minderjarig ben en/of bij twijfel doe ik navraag bij de ouders/voogd of een arts.
  3. Om het risico op een letsel te verminderen, ga ik akkoord met het opvolgen van de veiligheidsinstructies die bij het begin van de activiteit op het scherm aan de ingang van het park verschijnen, uithangen in het park en door de begeleider verduidelijkt worden.
  4. Ik ga akkoord dat Airworld niet aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies, diefstal en/of schade aan mijn eigendommen.